Norbergs Omsorg & Service AB

Adress: Förrådsvägen 16, 144 40 Rönninge

Samordnare: Millis Smith

Telefon dagtid mån-fre (helgfria veckor): 073-526 66 69

Jourtelefon vardagskvällar och helger: 079-33 33 759

läs mer om - hur vi arbetar

Millis Smith
Samordnare Salem

millis.smith(at)norbergsomsorg.se