Norbergs Omsorg & Service AB

Adress: Förrådsvägen 16, 144 40 Rönninge

Samordnare: Barbro Norberg

Telefon dagtid mån-fre (helgfria veckor): 0708-594 119

Jourtelefon vardagskvällar och helger: 0708-594 119

läs mer om - hur vi arbetar

Barbro Norberg
Samordnare Salem

barbro.norberg(at)norbergsomsorg.se