Din trygghet är viktig för oss

Hos oss får du en egen kontaktperson, som är den person som kommer att besöka dig mest och som du lär känna bäst. Syftet är att den här personen ska vara väl insatt i just dina behov och önskemål. Tillsammans gör ni en genomförandeplan för hur din hemtjänst ska se ut och detta gör ni redan inom två veckor efter start. 

Steg 1
När vi får beställningen från biståndshandläggare kontaktar vi dig för att bestämma datum och tid för ett första möte.

Steg 2
Vi gör tillsammans en genomförandeplan som beskriver vad och när tjänsterna ska utföras.

Steg 3
Du får en kontaktperson några dagar efter vårt första möte.

Steg 4
Vi gör ett löpande schema för dina insatser. Du har alltid möjlighet att ändra det efter en gemensam överenskommelse.

Löpande avstämning
Om dina behov förändras kan vi alltid hjälpa dig att kontakta din biståndshandläggare.

Alltid tillgängliga
Vi är lätta att nå på telefon även under kvällar och helger.

Din trygghet är viktigast. När vi besöker dig i ditt hem kan du förvänta dig ett respektfullt bemötande. Du kan alltid känna dig säker och trygg med Norbergs Omsorg & Service. Därför ser vi till att det är samma personer som hjälper dig. Du ska inte behöva se okända ansikten varje dag, utan hög kontinuitet är ett av våra viktigaste ledord.

Som kund hos oss bjuds man in till olika träffar. Till exempel sillunch på midsommar samt julbord. Vi lägger även stor vikt vid kontakten med anhöriga och andra närstående. Som anhörig når du oss alltid per telefon och dessutom ordnar vi regelbundet anhörigträffar med olika teman. Bland annat finns möjlighet att gå på föreläsningar om demenssjukdomar eller vård i livets slutskede.

Kompetens
De som arbetar hos oss har lång erfarenhet av att arbeta inom hemtjänsten. Våra undersköterskor och vårdbiträden har alltid rätt kompetens för arbetet de ska utföra. Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning ”Jämför äldreomsorg har Norbergs Omsorg & Service bland annat ett resultat på 100% i bemötande. Vi är stolta över detta resultat  och  den över stämmer helt med företagets värdegrund att alltid ha kunden i centrum.  Företaget har erfarenhet av anhörigstöd samt avlösning. Norbergs Omsorg & Service har även erfarenhet av samarbete med ASIH. Vår personal är svensk talande och vid behov kan vi tillgodose flera andra språk. Vi undviker självklart att ha starkt luktande parfymer. Alla medarbetare bär med sig legitimation, namnbricka och har alltid på sig arbetskläder.

Kvalitetsarbete
För att säkerställa en hög kvalitet får medarbetarna regelbunden kompetensutveckling i  bland annat ,bemötande, kost, ergonomi, demens, palliativ vård. Företaget har även ett eget utarbetat värdegrundskoncept som presenteras för personal vid rekrytering, för Norbergs Omsorg & Service är det viktigt att all personal delar samma värdegrund.

Tystnadsplikt 
Alla anställda inom kommunal verksamhet och hos privat utförare har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta för andra om dina personliga förhållanden. Det gäller även efter att de avslutat sin anställning.