Våra tjänster

Norbergs Omsorg & Service erbjuder ett brett utbud av tjänster både i och utanför hemmet. 

Du kan alltid känna dig trygg i att våra medarbetare är kompetenta med hjärtat på rätt ställe. Vi har också utvecklade säkerhetsrutiner och kvalitetsgaranti på våra tjänster. Norbergs Omsorg är hemtjänstföretaget med ett glatt hjärta.

Omvårdnadinsatser

Till exempel:

 • Personlig hygien
 • Förflyttning

Serviceinsatser

Till exempel:

 • Städning
 • Matlagning
 • Tvätt, byte av sängkläder
 • Matinköp
 • Komma ut på promenader
 • Ledsagning

Tilläggstjänster

Till exempel:

 • Storstädning
 • Flyttstädning

Hemtjänst eller hjälp i hemmet, innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kan få hjälp med tidsbegränsade insatser i eller utanför hemmet. Norbergs Omsorg & Service AB är godkänd av Salems kommun och valbar utförare av hemtjänst. Avgiften för hemtjänst får du på faktura direkt från kommunen. Du betalar för dina insatser direkt till kommunen och avgiften är densamma oavsett vilken auktoriserad hemtjänstutförare som utför insatserna, dvs det gäller oavsett du anlitar privat eller kommunal hemtjänstutförare.

Våra medarbetare har rätt utbildning, lång erfarenhet och är självklart försäkrade. Alla nyanställda får initialt en grundlig genomgång i våra värderingar och arbetssätt. Vi har också väl utvecklade kvalitets- och säkerhetsrutiner. För din trygghet har alla medarbetare lämnat utdrag från belastningsregistret innan anställning.

När vi börjar arbeta hos dig får du en kontaktperson utsedd som har det övergripande ansvaret för att din vardag ska fungera. Tillsammans med dig gör vi individuell genomförandeplan, vilken sedan följs upp och dokumenteras.

Vad kan jag få hjälp med?

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form:

 • Enklare serviceinsatser exempelvis städning, tvätt, veckoinköp, med mera.
 • Omvårdande insatser med ett mer omfattande hjälpbehov där man behöver personlig hjälp med att exempelvis klä sig och sköta sin personliga hygien.

Om du vill att Norbergs Omsorg & Service ska hjälpa dig får du tala om det för din biståndshandläggare i Mariefreds/Nynäshamns/Salems kommun.

Hushållsnära tjänster
Du kan även köpa samtliga tjänster med RUT -avdrag direkt av oss på Norbergs Omsorg & Service utan att ansöka om det via kommunen. Du betalar då för tjänsterna direkt till oss och vi ordnar med RUT-avdraget direkt till Skatteverket.

Trygghetslarm
För trygghetslarm ber vi dig vända dig till din biståndshandläggare. 

Kompletterande tjänster- hushållsnära tjänster
En del önskemål täcks ibland inte in i de beviljade hemtjänstinsatserna från kommunen. Du har därför möjlighet att köpa till de tjänster som efterfrågas som hushållsnära tjänster. Många har möjlighet att få RUT-avdrag som motsvarar halva arbetskostnaden.

Vem kan få hemtjänst?

Personer som har svårighet att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller andra hinder, kan få hemtjänst. Enligt lagen är det ditt behov av hjälp som avgör vilka insatser du kan bli beviljad av kommunen. Köper du tjänsterna direkt av oss finns inga begränsningar mer än gällande regler för vad som godkänns för RUT-avdrag med Skatteverket.